Koordinatörlükler

Kalite Geliştirme Koordinatörü

Öğr. Gör. Cem DİNCEROL

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Farabi Koordinatörü

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Mevlana Koordinatörü

Öğr. Gör. Mahmut YARAN

Mezunlar Koordinatörü

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Uzem Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Cem DİNCEROL

Web Safyası Koordinatörü

Öğr. Gör. Yusuf ÇATALKAYA