Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Adem ASAN

Yüksekokul Müdürü (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Ercan TURAL

Terapi ve Rehabilitasyon Böl. Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Cem DİNCEROL

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Musa ŞAHİN

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Murat TEKBALKAN

Otel, Lokanta ve İkram Hizm. Böl. Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Musa KARABACAK

Toptan ve Perakende Sat. Böl. Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Sinan EMİRZEOĞLU

Yönetim ve Organizasyon Böl. Bölüm Başkanı